אמונה וביטחון [#8852]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
שיתפתי את הרב בחששות בריאותיים שהיו לי לפני מספר שבועות, ובחרדות שחששות אלו עוררו. לשאלתי, כיצד להתמודד עם החרדות, כתב הרב: ‘ראוי לפעול למעשה לפי מדרגת אמונתך וביטחונך. עיקר החיזוק ראשית באמונה, שאין כח שליט אלא הוא יתברך שמו ואין בלתו. אמונה במחשבה ובהשבה אל הלב יום יום’.
ברוך ד’, הבדיקות מהן חששתי יצאו תקינות, מה שלא עצר אותי מלהמשיך במסע האמוני שלי. עיינתי בדברי הרב, וביקשתי ליישם אותם. אלא, שהדבר שאינו מחוור לי הוא מדוע חיזוק באמונה, שאין כוח שליט אלא הוא – מסייע בהפגת החרדה. וכי לא ראינו, חס ושלום, מי שנאלץ להתמודד עם קשיים – ולא נושע כפי שהיה רוצה? וכי מובטח לו לאדם שיוושע, אם יאמין ויבטח? הדברים מקבלים תוקף משנה לאחר האזנה/קריאה של שיעורי הרב בסדרת דע את ביטחונך, שם הרב מרחיב בכך שלעיתים אדם זוכה ורוח של בהירות מתלווה לרצון שלו, וזהו סימן לכך שיזכה שמבוקשו יתמלא. מי שלא זכה לרוח בהירות זו, כיצד ימצא מרגוע באמונה ובביטחון?
העולם כולו רואה באמונה ובביטחון ערובה למנוחת הנפש, וכך כתב גם החובות הלבבות (שהרב הביא את דבריו בסדרה הנזכרת), אך לא ברור לי כיצד ניתן להגיע לכך, כל עוד לאדם אין בהירות שישועתו קרובה לבוא.

אשמח אם הרב יעמידני על הדברים ויזכני בכך להוסיף לבנה לבניין האמונה והביטחון שלי.

תשובה:

בחיצוניות ההגדרה שחש את פעולת ה’ מתוך אהבת הבורא אליו, ולפיכך על כל פשעים תכסה אהבה ואור האהבה ממתק את תוקף היסורים, בבחינת שמחים ביסורים.

אולם ביתר בהירות “חרד” ר”ת חסד, רחמים, דין. והיינו ג’ קווים, ג’ שורשי ההנהגה, וזהו גופא החרדה, בבחינת איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי.

אולם מכח אור האמונה, תקוה אליו ית”ש, “קו” אחד, עושה עשה ויעשה לכל המעשים, אין פירוד של הנהגות אלא אחדות. וזהו גופא תיקון החרדה. כי פנימיות החרדה נובעת מן הפיזור. ותיקון החרדה נובע מהאחדות, מהאחד.

ובבחינת האחד נאמר “טוב ה’ לכל”. ועצם כך שדבק באחד, זהו הטוב.