אמונה [#9016]

שאלה:

שלום כבוד הרב היקר
א- האם זאת דרך נכונה, כשאפשר וזוכים את הלימוד תורה וקריאת שמע ומעשים טובים לעשות מתוך האמונה, הקדמות או שגם שיש אפשרות כזאת עדיף לעשות מתוך מהלך של ׳אני׳ כלפיו יתברך כמו ברכות למשל ותפילת 18?
ב- יש את ההסתכלות הפרטית של האדם,אני,חלל ואמונה ויש את זה כמובן מצד הסתכלות על הבריאה כולה ככלל, השאלה כמה זמן ומאמץ ואם בכלל מותר בזמן הגלות לכלול את הבריאה בבחינת חלל והויה ?
ג- הרב הסביר במקום הידיעה מתגלה שהכל היה טוב למפרע אז השאלה כאשר אדם מחוץ לבחינת הידיעה והוא בוטח בשם שוודאי בקרוב יביא אותו שוב לבחינת הידיעה, והביטחון והזיכרון מאותה בחינה גורם כאילו נמשך כבר עכשיו בזמן הגלות שהוא נמצא ניצוץ מאותה הארה ומימלא הוא יותר שמח ושלו ופחות מצומצם. האם כל המהלך הזה מצד האמת?
ד- מה ההבדל בין כוח האמונה,הקדמות שמתגלה בנשמה לבין בחינת הידיעה?
ה- מהם 4 מיתות בית דין מצד הנפש (בשורש נראה שזה ביטול האני)?
ו- הרב כל הזמן בדיבוריו מנסה להכניס את היהודים למקום יותר פנימי אז בטוח אני שתשמח מהבהירות שנתן לי הקדוש ברוך הוא ונראה לי שזה כוונת דוד המלך ״ואני תמיד עמך״.לפני שנבראה הבריאה כולל הזמן היינו כלולים בו ומשנבראה הבריאה אנחנו כפרט,קרובים,דבוקים כל אחד לפני עניינו ולנצח נהיה איתו וזה הצטייר לי בנפש כמו מעגל נצחי שגילה נקודה שהיא בחינת הוה למעלה מהזמן וזה חיזוק עצום ומשמח נורא בזמן הצמצום ויותר מזה בעצם זה השם יתברך שאומר לי ״ואני תמיד עמך״
ז-האם אדם שעובד על כניסה לפנימיות ומתברר לו שהיצר הרע שמולבש עליו הוא בעצם חבר שדוחף אותו כל הזמן פנימה ולכן הכוונה הטובה הנסתרת שבו היא האותיות א-ל והסמ שבו הוא החיצוניות שמולבשת על הכוונה שלו שמוכרחת כדי להכנס פנימה ולכן יוצא שגם הרע שמולבש על הכוונה הוא כלי עזר בבחינת ׳זכה עזר כנגדו׳? כלומר הלבוש האותיות ס״מ לא רע גמור וביותר מזה הכוונה שלו היא בעצם הרצון של השם יתברך שמתלבש ברע. האם זאת הסתכלות נכונה?
תודה רבה

תשובה:

א. תלוי במדרגת האדם בכלל, ומדרגתו באותה עת.

ב. לשיטת נפה”ח שער ג’ בעיקר בפסוק ראשון של ק”ש ועוד מעט.

לשיטת בעל התניא התבוננות רחבה ומקיפה בענין זה רבות, ובפרט בתהליך של תפלה.

ג. אפשרי כזה מהלך מצד האמת.

ד. הקדמות – עצם ההויה האין סופית. האמונה – המשכת ידיעה זו לנבראים. ידיעה – השגחת ה’, בבחינת עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם.

ה. ביטול ארבע היסודות לשורשם. סקילה – עפר. שריפה – אש. הרג – מים. חנק – רוח.

ו. נפלא ביותר ומשמח. אשריך!

ז. כן, נהפך הס”ם מסם המוות לסם חיים.