אני מעונין בהדרכה איך לעבוד את ה׳ [#5808]

שאלה:

התחלתי לעבוד לפי הסדר הכתוב בספר,
ווה׳ הצליח דרכי.
אבל התלוותה לזה תחושת עצבותשגרמה לי להפסיק.
מדוע ומה אעשה שזה לא יחזור?

תשובה:

יתכנו כמה סיבות. ולאחר שיבורר הסיבה ניתן יהיה בס”ד לברר פתרון.

א. מבט שהמלאכה מרובה.

ב. הכרה היכן אני נמצא ומהי מדרגתי.

ג. כאב על הזמן שעד הנה שלא נוצל כראוי.

ד. חוסר רצון דק בעומק הנפש לבטל עצמו לבורא, ולחוש שאני איני כלום.

ה. ספקות על אמיתות הדרך, או התאמה אישית לדרך.

ו. צורת העבודה מעשית לא מדויקת הן באופן כללי, והן באופן פרטי בהתאמה עבורך.