אפו בדיוק [#9099]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,

בתושבה 6262 (דרך העבודה בתקופה הזו) הרב כתב:
“החידוש הוא ההכרח לכולם לשלב עתה עבודה על אמונה חושית, דעת מח ולב, ולדבוק בעומק הפנימי ביותר לפי ערכו, ובפשיטות הגמורה לפי ערכו. כי מצד הארת הזמן מאיר האור העמוק ביותר והפשוט ביותר, אור א”ס הפשוט בתכלית הפשיטות, כמו שהרחיב לבאר זאת בטוב טעם ודעת הרה”ק ר’ אהרן מסטרשלה (תלמיד בעל התניא) בספריו שער היחוד והאמונה, ושערי העבודה.”
איפה בדיוק בספרים הוא ההסבר של אור הפשוט?

תשובה:

בזמן האחרון יצא ספר שמסדר את תורתו של ר’ אהרן תלמיד בעל התניא באופן נפלא ביותר לפי סדר בנין העץ חיים. “שערי ההשתלשלות”.

שם מסדר את ביאוריו ביחס לאור פשוט.