אפשרות לבחור את הניסיון [#6741]

שאלה:

האם ה’ נותן לכל אדם אפשרות לבחור את הניסיון שהוא יעסוק איתו בעולם הזה לפני שיגיעו לעולם הזה?

תשובה:

בתחילת הבריאה כל אדם נברא לרצונו, לדעתן נבראו.

מכאן ואילך בכל גלגול וגלגול לא לכל אדם יש בחירה האם לרדת לעוה”ז, וק”ו לבחור את הניסיון עבורו.