באור מושג בחז”ל [#8370]

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א
האם המושג ‘מלך פרס’, בפנימיות, המכוון הוא לקליפת המן עמלק?
תודה רבה

תשובה:

עיין זוה”ק (ח”ג, קסו, ע”א), שמלך פרס ישלוט באחרית הימים י”ב חודש.

ועיין עץ חיים (שער רחל ולאה פ”ז), שהשגל היושבת אצלו, אצל מלך פרס, והיא בסוד כלב, ובקדושה שם ב”ן. ועמלק בחינת “כלב”, נמצא אצל מלך פרס.