בבקשה להרב הרב להמשיך ליתן ועדים השוים לכל נפש [#8255]

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט”א,

אני לומד ספרי הרב כבר הרבה זמן, ואין לשער גודל התועלת שיש לי מהם. הם פשוט האירו את דרכי בחיים ונתנו לי דרך לעבוד, אחר חיפוש של כמה וכמה שנים. היסודות נמסרות בבהירות, וגם רואים דרך ברורה לעבוד ולהשיג את היסודות. וידוע כי הרבה הרבה אנשים מרגישים אותו דבר, שהספר האיר דרכם בחיים.

רציתי לבקש מהרב, ובטוחני שאיני שואל בעד עצמי בלבד אלא בעד הרבה אנשים מבקשי השם, אולי יועיל הרב להמשיך ליתן ועדים השוים לכל נפש, ועדים שכל צמא ומבקש הדרכה בעבודת השם ימצא את מבוקשו. אכן הרבה ועדים שנמסרו כבר כתובים עלי ספר, אמנם בכלל אינו דומה
קריאה מספר לשמיעה וראייה חיה מפי המוסר את הדברים. אין ספק שרבים יתעלו עי”ז
ויקבלו תועלת מרובה מאד.

הכותב
בצמאון לדברי הרב,                                                                                                                                                                                      

תשובה:

לצערי העומס רב ועצום מאוד, פעמים עד כדי אפיסת כוחות.

המלאכה מרובה מאוד מאוד מאוד, והעוזרים מועטים מאד. אם כל מי שיש לו תועלת היה מושיט יד לעזרה, כל אחד כפי יכולותו והתאמתו, היה ניתן בס”ד לעשות הרבה יותר. הנני מקבל בקשות רבות להוסיף ולהוסיף, אולם כמעט אינני מקבל הצעה לסיוע בכל פן אפשרי.

בתקוה להבנה.