בדברי הרמב”ן על הפסוק אם תעירו את האהבה עד שתחפץ [#9524]

שאלה:

ראיתי מציינים לדברי הרמב”ן על הפסוק בשה”ש עד אם תעוררו את האהבה עד שתחפץ לעשות חפץ מכל התעוררות. וראיתי שהרב הביא זה כדבר מפורסם. לא ידעתי מקומו. אולי הרב יכול לפרש לי כי בשה”ש לא מצאתיו

תשובה:

אמונה ובטחון לרמב”ן פרק י”ט