בונים חופשיים [#8818]

שאלה:

יש מלא טענות לאחרונה שמי שיצר את המגיפה זה קבוצת אנשים הניקראים בונים חופשיים/ אילומנטי /סדר עולמי חדש/ הוותיקן ועוד. שהם אגודת סתרים של מכשפים ששולטים בעולם ושולטים במדיה ובשחקנים ובמוזיקה וסרטי ילדים בעיקר ומטמינים בהם סמלים תת הכרתיים(לדוגמא הסמל שלהם הוא עין הורוס פירמידה בקצה יש עין ובאח הגדול הסמל זה עין ועוד רבים שאכמ”ל ג’נט אוסבארד חשפה בזה מלא חומר) מעוצבים על ידי שימוש בקבלה לטומאה והם ניזכרים בדברי רבי יוסף חיים בן יהוידע בכורות דף ה,ב ובליקוטי הלכות א”ח ח”א הלכות בית הכנסת הלכה ו אות ט (בשם האנגלי פריי מייסון ) ובאוצר כתבי הבעש”ט למקובל הרב רפאל סטבסקי איגרת הקודש חלק ב פרק יד ובודיאו ובשו”ת קונטרס היחאלי (אגב הם כתבו שהם עובדי ע”ז וזה מפריך את מה שהם טוענים ומאמת את הקונספירציות )ובדברי הרב דניאל עשור והרב אמנון יצחק . והם הקימו את המדינה ומלא נשיאים בעולם וסלבים בעיקר חברים שם וסוכן אף בי איי(טד גונדרסון. יש לזה וידאו) חשף חומר של כישופים שלהם בארה”ב וכן מלא חוקרים ואכמ”ל . אם אפשר בבקשה דעת הרב בנושא האם הרב חקר אותו ? ואם כן מה דעת הרב בזה ? וכיצד לנהוג ברוחני ובגשמי?

תשובה:

אין שום נפק”מ, אנו מאמינים בני מאמינים שהוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם. ובין כך ובין כך יש להתרחק מן אומות העולם וכל אלו שקרובים למעשיהם ודעתם.

תמים תהיה עם ה’ אלקיך.

כל העוסק בהנ”ל הוא טעות גמורה. והוא עצת היצה”ר במקום לעסוק בעיקר.