בחירה עץ חיים [#6835]

שאלה:

שלום הרב היקר.
א- האם הבחירה שלא לבחור היא בחינת עץ הדעת שבעת החיים?
ב- האם הבחינה הזאת היא בחינת החיה ועץ החיים שבעת החיים היא בחינת היחידה?
ג- האם הבחינה של לבחור שלא לבחור היא גם הבחינה שמתקנת למפרע ? ואם כן מתקנת הכל או חוץ מחטאים מסוימים?
ד- האם האמונה היא בחינת עץ החיים שלמעלה מהדעת?
ה-האם אפשר בזמן ״שית אלפי שינין״ להגיע לעץ החיים שבעת החיים באופן רצוף או שרק כשנתגלה משיח?
ו-״כשרבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד״ האם הכוונה בעומק שהוא היה דורש כלומר רוצה מהשם יתברך הרבה דרכים להלך בהם אל קוצו של יוד שהיא בחינת היחידה (כפי שהרב פירש כזכור לי)?
ז- בהתקשרות לאיזו בחינה מנרן חי זוכים שהשם יתברך מגלה לאדם שרצונו ״המתן״ וממילא רצונו של אותו אדם להמתין וההמתנה באותו ״זמן״ היא בשלוות הנפש הגמורה בביטול רצונו לרצון השם בשלמות בסבלנות שלמה ?
ח- בעניין כלים ואורות כשגרסתי בזהר הקדוש נכתב ( במילותי) שם שאם השם יתברך יקח את החיות מהכלים מהלבושים אז יהיו כפגרים מתים ובמקום אחר באחד מספרי החסידות אולי ״תניא״ נכתב שכשהם יתברך ימשוך חיותו מהבריאה, הבריאה תחזור לאין ואפס וזה לכאורה שתי הסתכלויות שונות. אני שואל כדי לדעת איך להסתכל על הבריאה כמים(אור) בדלי (כלי) ואז ממלא כשאין מים הדלי נשאר או כאש וחום כלומר שאין אש ממלא אין חום?
ותודה רבה לרב על הזמן שמקדיש לנו ועל הפירושים הנפלאים ״כדרכנו״ שהולכים כאבן השואבת אל בחינת הביטול,הידיעה, האין עוד מלבדו יתברך

תשובה:

א. כן

ב. עץ הדעת שבעץ החיים בחירת הרוח בנשמה.

עץ החיים – לשון חיים – חיה.

ג. מכאן ולהבא. ידיעה שלמעלה מן הבחירה מתקנת למפרע.

ד. כן, צדיק באמונתו יחיה – חיה – חיים.

ה. ברצוא ושוב. זולת מתנה מן השמים מעין האבות שאמרו בספ”ק דב”ב שנטלה מהם הבחירה.

ו. כן, בחינת דורש, דרש, דרך להגיע לסוד, ליחידה.

ז. כתר – המתן, יחידה דפרטות באותו ענין. או יחידה כללית.

ח. יש אורות – ניצוצות – כלים. אם נוטלים האור ונשאר ניצוצות, הכלי אינו בטל אלא נקרא מיתה בערכין, כי מי שיורד ממדרגתו נקרא מיתה. ואם נוטלים הניצוצות נעשה כלא היה, כמ”ש בנפש החיים.