ביטול הרצונות משום ביטחון באמונה [#8792]

שאלה:

שמתי לב שאני עובד על ביטול הרצונות שלי, משום שאני עובד על ביטחון באמונה
וזה הופך אותי להיות שאנן ללא שאיפות.
אפילו אין רצון להתפלל על הדבר שאותו אני רוצה.
*כי אם מבטלים רצונות איך אפשר להתקדם בחיים.
*ביטול הרצונות נעשה למול רצונות גשמיים ולמול רצונות מופשטים,
למשל: מציאת שידוך, התמודדות עם מיקרים שקורים הפוך ממה שהייתי מעדיף וכו’
אם אפשר לכוון אותי איפה הטעות שלי בבקשה?

תשובה:

עליך לרצות תחלה דברים שהקב”ה בודאי רוצה בהם.

אח”כ עליך לרצות דברים שהינך סבור שהם טובתך, אולם רצון על תנאי, אם הקב”ה רוצה בכך.

יתר על כן, הנפש הבהמית רוצה רצונות גשמיים כפשוטו. נצרך לזככה, אולם אסור להשתיקה ולהתעלם כאילו אינה רוצה.

ופעמים שהאדם עובד על ביטחון ואמונה, ועי”ז מתעלם ממדרגת נפשו הבהמית כאילו כבר כולה נזדככה.