בית הכנסת בראש השנה [#9018]

שאלה:

אני גר בלייקווד ולמרות שהמספרים הנגועים בנגיף נמוכים, המספרים עולים … לא כמו שזה התחיל באמת אבל מספיק כדי להראות שהנגיף כאן.

לבית הכנסת שלנו יהיה אוהל בו נוכל להתפנות בחוץ עם התרחקות חברתית. אני מצפה שתהיה דרך לשמוע את השופר.

או אני יכול להתפלל בבית ומישהו היה בא לתקוע בשופר.

1- איזה עדיף?

2- כמו כן, האם מומלץ לקבל אורחים עם ריחוק חברתי? מה דעת הרב על המשפחה והנכדים?

תשובה:

א. תלוי ברמת החשש הנפשי, כמה רגוע וכמה חושש, וברמת התועלת הרוחנית מהתפלה במנין.

ב. תלוי בצורך הנפשי מצידו ומצדם, ובעומק אהבת ישראל שישנה.