עבודה לעשות כדי להרגיש את חורבן בית המקדש [#8388]

שאלה:

שלום לרב רציתי לדעת איזה עבודה לעשות כדי להרגיש את חורבן בית המקדש וצער השכינה בתיקון חצות? ובכלל לא מבין מה חסר בלי בית המקדש תודה רבה

תשובה:

אמרו חז”ל, שכל שפע הבא לעולם מלעילא מן השמים, עובר דרך בית המקדש הנקרא “שער השמים”.

ולכך משחרב ביהמ”ק, כל השפע הנצרך לעבור דרך שם עובר דרך מקום חרוב – שבור, ולכך השפע חלקי ואינו שלם.

ולכך כל חסרון השפע הנגלה בכל תחום, רוחניות – גשמיות, שורשו בחורבן הבית.

ולפיכך כל מי שמתבונן ולו מעט רואה את החסרון הרוחני והגשמי הנורא מאד שחסר השתא בכל תחום. ואילו באנו לפרט החסרונות נצרך ספרים עבי כרס.

ולכך התבוננות על החסרים מתוך הכרה ששורשם העדר בנין הבית, מוליד צער עצום ונורא על חורבנו.

ועיקר שורש כל החסרונות, שנחסר התכלית, שהיא הכרת השי”ת וקרבתו. כי בנין הבית עיקרו ומהותו ותכליתו השראת שכינה, היינו גילוי השי”ת בחוש, בהרגשה וראיה. וכאשר חרב הבית נעלם מאור גילוי שכינתו, גילויו בחוש, בהרגשה וראיה. ונתמעטו הלבבות, ואמרו חז”ל, שנפסקה מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמים מיום שנחרב הבית, והיינו, מחיצה שיוצרת מרחק, הרגשת ריחוק.

ועל דא קא בכינא שעד כדי כך לא מובן מה חסר בלי בית המקדש.

“חסר הכל”

“עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי”