בניית העולם הפנימי והמרחק החברתי [#9089]

שאלה:

האם מותר לבנות את עולמו הפנימי באמצעות דיאלוג במתן תמיכה לאחרים בטלפון או באופן אישי עם התרחקות חברתית לאחרים שמנסים לבנות עולם פנימי?

מה אם הדבר נעשה בדוא”ל?

תשובה:

כן. אולם עדיף בקרבה מעשית.

אם אין אפשרות אחרת כן. תשובה זו לבני חו”ל בלבד.

יש להתייעץ עם מומחים שיהיה כשר ככל שניתן.