בענין עבודת ה”אין” למי שיש לו תאוות למעשה סדום [#6155]

שאלה:

הרב אמר שמי יש לו תאוות למעשה סדום צריך בעיקר לעבוד על מדת ה”אין”, ביטול ה”אני”. האם זה ג”כ שייך למי שלא בנה עדיין את עולם ה”אני” שלו (דכבר אמר הרב במקום אחר שעבודת ה”אין” ו”ביטול האני” שייך רק למי שכבר בנה את ה”אני” שלו?
יישר כחך

תשובה:

לכתחילה בודאי ראוי לבנות אני, ואח”כ ביטול – אין.

אולם כאשר לוקה בהנ”ל, ייחד לו זמן מועט בכל יום לעבוד על האין, ובשאר זמן עבודתו יעבוד על בנין האני.