גדולי הדור [#8658]

שאלה:

לכבוד הרב.
שמעתי על צדיקים רבים מדורות שונים שאנשים אמרו עליהם שהאדם הזה היה הצדיק של הדור או שהאדם הזה היה הגדול הדור. האם יש מושג כזה של אדם אחד שהוא הגדול הדור או הצדיק של הדור ואם כן על מי אנחנו יכולים להגיד את זה בדור הזה.

תשובה:

כן. יש בעלמא דאתגליא, ויש בעלמא דאתכסיא – ראש הל”ו צדיקים נסתרים.

בדור זה גם האתגליא נמצא באתכסיא, כי החושך יכסה ארץ, דור מעין שפוט השופטים.