גדולי ישראל נפטרו [#6527]

שאלה

אני מקווה שזה ימצא את הרב והמשפחה במצב בריאותי טוב.

על המצב עכשיו שכל כך הרבה גדולי ישראל וגיבורים נפטרו וזה דבר שלא חווינו עד כה. הכמות ההמונית של אנשים גדולים נפקרים כל כך מהר ובכמויות כה גדולות.

זה מרגיש כמו עמודי כדור שנופלים.

כיצד נועדנו לעבד את העצב החדש הזה שכמעט בלתי אפשרי לתפוס?

תודה ותודה על התורה וההדרכה לאורך זמן זה, אנו מסתכלים על דבריך כאור בזמנים חשוכים להנחות אותנו.

תשובה

יהודי פנימי מביט וחש שכל תנועה ותנועה מושגחת ומונהגת בפרטות על ידו ית”ש, ברחמים ובאהבה.

ההנהגה עכשיו אינה בגדר הנהגת המשפט, אלא בגדר הנהגת היחוד, שעליה הרחיב וביאר הרמח”ל בספרו דעת תבונות.

מומלץ מאוד ללמוד עתה ספר זה בעומק ובבהירות. ולנהוג כפי שנתבאר שם בשעה שהנהגת היחוד שולטת.