גוג ומגוג פנימי וחיצוני [#6361]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א.
א. איך נוכל להיות עכשיו במלחמת גוג ומגוג? מיהו היום גוג ומגוג?
ב. יש אומרים שנבלה ארבעים שנה במדבר – האם זה יקרה בקרוב?

תשובה:

א. יש גוג ומגוג פנימי וחיצוני.

פנימי, זוהי מלחמת “הכל בכל”. כלומר, כל כח נלחם בכל כח, ללא יוצא מן הכלל.

כל כח סותר לרעהו, ולכך נלחם בו. כי מתגלה בכל כח היחודיות שבו מכח אור היחידה המאיר בעולם. וכאשר מתגלה בעומק הנעלם היחודיות, הרי שכל דבר שונה מרעהו וסותר לרעהו. ולכך הכל נלחם בכל.

בחיצוניות. יש את השורש, סוד האחד, ישראל. וממנו יוצאים ב’ ענפים, עשו וישמעאל, אדום – תרבות המערב. ישמעאל – תרבות העולם המוסלמי. אולם מתגלה שורשם שהוא עמלק, ובהרחבה יותר הערב רב, ואזי נעשה תערובת של אדום וישמעאל. ולכך אנו רואים ערבים נוצרים. ולהיפך חלק מן המוסלמים כמדינות ערב הסעודיות ועוד מצורפים עם ארה”ב כנגד אירן. כי האיסלם נחלק בכללות לשיעים וסונים, וחלקו מצורף למערב. ודרך אדום נקרא העולם “המערבי” מלשון תערובת. וכן המוסלמים נקראים “ערבים”, לשון תערובת.

ב. ההגדרה הפנימית, שנחזור למהלך שמהותו שווה ללכתם של בני ישראל במדבר. והוא כמ”ש בלעם, “הן עם לבדד ישכון”. וזהו המהלך עתה שכל אחד שוכן לבדו.