גוף — נשמה [#8641]

שאלה:

בברכת אלוקי נשמה.
נשמה שנתתי בי
אתה נפחת בי
ואתה עתיד ליטלה ממני
זה נשמע שזה הגוף???
נשמה היא נצח ופה מדברים על זה שהאני זה זמני???

תשובה:

יש באדם חמשה חלקים בנשמתו: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.

בעולם הזה יש כיסוי, ונראה שהעיקר רוח – בחירה בין טוב לרע.

בעולם הבא נגלה שהעיקר נשמה.

בעוה”ז הרוח אומר נתתה בי, ולא הגוף.

מי שנמצא במדרגת גוף אומר זאת על הגוף.

ומי שנמצא במדרגת נפש אומר זאת על הנפש.

ומי שנמצא במדרגת רוח אומר זאת על הרוח.