מהו שכל דק, ספרי רבותינו בכל חלקי התורה שבהם ניכר דקות השכל [#4194]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,

הרב מדבר בהקדמה של מסילת ישרים על הענין של שכל דק וכדומה, ושמגיעים לזה על ידי לימוד התורה.

מה זה למעשה בפועל? ואיך למעשה מגיעים לכך, הרי כולנו לומדים תורה ולא מגיעים לדקות השכל.

תודה.

תשובה:

נמסרו בס”ד שיעורי דע את תורתך – דרכי הלימוד, באופן של הדרכה מעשית.

“למעשה בפועל”, להבנת הדבר, נמסרו כמאתיים שיעורים בגמ’ ושו”ע באופן הזה.

אולם עליך למצוא את המהלך הפרטי השייך לחלקך, וכל הנ”ל אינו אלא דוגמא בעלמא.

הרגיל בתורתם של רבותינו כר’ חיים מבריסק, ר’ שמעון שקופ, והרוגטשובר, יכיר היטב מהו שכל דק.

בחלק האגדה, הדבר ניכר היטב לדוגמא בספר פחד יצחק.

בחלק הקבלה, ניכר היטב לדוגמא בתורת הלשם.

בחלק החסידות, הדבר ניכר היטב לדוגמא בתורת חב”ד, ונגלה מאוד בספר הערכים של תורת חב”ד.