דרך העבודה בתקופה הזו [#6262]

שאלה:

בס”ד

שלום לכבוד הרב,
לפי התשובות האחרונות של הרב בנושא נגיף הקורונה הבנתי שנכנסנו למהלך מסוג שונה עד ביאת גואל בב”א
א. בתקופה הזו, האם יש עדיין עניין לעבוד בהדרגתיות לפי בלבבי א ו-ב או לפי דע את עצמך
או האם עדיף דוקא להתמקד בעניין אחד כולל של האמונה כגון סגולת נפש החיים
ב. האם עדיף בתקופה זו לעבוד דוקא על האמונה או ששייך להמשיך לעבוד על דע את עצמך
ג. בעניין לימוד התורה, האם יש עניין להתמקד בלימודים מסויימים יותר מאחרים בתקופה הזו?
ד. באופן כללי, האם יש חידוש מסויים מצד העבודה הפנימית בתקופה הזו, או שכל אחד ימשיך בדרכו?
ה. מהי העצה לאדם שיוכל להשתמש בתקופה הזו בצורה הרצויה לפניו ית”ש
ו. לגבי עניין האינטרנט שהרב אמר שהוא שער הנו”ן דטומאה, מה יעשה אדם שמשתמש באינטרנט לצורך העבודה, בפרט עכשיו שרוב העבודה ככולה נעשה מהבית ודוקא דרך האינטרנט, האם גם על זה מדובר ואם כן מה אפשר לעשות לגבי זה
תודה רבה

תשובה:

א. תקופה זו אם נזכה תהיה קצרה, אולם ח”ו גם יכולה להתארך ימים, שבועות,
חודשים, ושנים. ואף אם נגיף ה”קורונה” יחלוף, מכל מקום מהות התקופה תמשך. כפי שבואר
שה”קורונה” אינו אלא גילוי חיצוני. ולכך משך התקופה אינו תלוי במשך
ה”קורונה” כלל. ולפיכך יש ענין להמשיך עבודה סדורה ובנויה של סדר העבודה, מכיוון שיתכן
שיש שהות להספיק זאת.
ב. יש לשלב בכל יום אף עבודה על אמונה, ולייחד לכך זמן, לקבוע את יסודות האמונה בקרבו, אמונה פשוטה, מריש דרגין אין עוד מלבדו כפשוטו, עד אמונה תחתונה במידה כנגד ומידה ושכר ועונש.
ג. לדבוק בעומק הפנימי ביותר של התורה לפי ערכו.
ד. החידוש הוא ההכרח לכולם לשלב עתה עבודה על אמונה חושית, דעת מח ולב, ולדבוק בעומק הפנימי ביותר לפי ערכו, ובפשיטות הגמורה לפי ערכו. כי מצד הארת הזמן מאיר האור העמוק ביותר והפשוט ביותר, אור א”ס הפשוט בתכלית הפשיטות, כמו שהרחיב לבאר זאת בטוב טעם ודעת הרה”ק ר’ אהרן מסטראשעלע (תלמיד בעל התניא ) בספריו שער היחוד והאמונה, ושערי העבודה.
ה. לדבוק בעומק הפנימי ביותר המושג לו, ולחיות בפשיטות מופלגת עמו ית”ש במחשבה ודיבור, לשוח עמו ית”ש לאורך היממה בפשיטות בכל עת ועת לפי עניינו. וכן לדבוק ב”לפיכך נברא האדם יחידי”. למצוא את היחידי שבקרבו.
ו. כלי זה הרחיב את הדור. וניתן לו סינון מסוים שעל ידו נשרפו נשמות רבות והלכו לאבדון. ויש לברוח ממנו כבורח מן האש ויתר על כן.