דרכי ההשגחה [#6832]

שאלה:

שלום רב,
ראשית, אני רוצה לפתוח בהתנצלות על כך שלאחרונה אני מרבה לשאול את הרב שאלות, ובוודאי הרב נאלץ להקדיש זמן רב יותר למענה. התקופה האחרונה, ובפרט למי שזכה לעבור אותה לאור דברי הרב, משמעותית ביותר ומחייבת פעולה. ממילא, עולה צורך רב בבירור פנימי וחיצוני בתחומים שונים, ואני רואה ברב כתובת על מנת לברר את הדברים בצורה הטובה ביותר. אני מודה לרב על מסירותו הרבה, ומכאן לשאלה:
מתוך קריאה בספרי הרב ועוד, והתבוננות פנימית על מהלכי הנפש והעולם – התגבשה אצלי הכרה בכך שבעצם, כל העולם כולו איננו אלא לבוש לרצון האלוקי. הרהרתי בדברים והעליתי בדעתי שהמבט הנכון על המציאות סביבנו אינה על המציאות לכשעצמה (שאינה אלא לבוש) אלא על רצון ד’ המולבש בתוכה. אסביר: הן כשמדובר באירוע ‘ענק’ (כמו הקורונה), ההוראה לפרט, ליחיד – היא לחפש מהו רצון ד’ ממנו בתוך האירוע. גם כאשר אירוע שכזה מתרחש, הקב”ה מזמין כל אחד ואחד מאתנו למחשבה – מה נדרש מאיתנו באופן ספציפי בעת הזו, מפני שההתמודדות הצפויה לכל יחיד ויחיד תשתנה בהתאם לצורך האישי שלו ‘לגדול’. לצד זאת, גם אירועים קטנים, נקודתיים (כמו למשל – קושי להשכיב את הילדים לישון, התמודדות בשלום בית או מול פקיד כזה או אחר) , כולם אירועים המזדמנים לנו שלא במקרה, אלא מאתו ית’, ובעבודה נכונה נוכל להתרומם באמצעותם, מפני שהם מהווים את סולם העליה שלנו.
ההסתכלות על רצף אירועי החיים כמקרי, כבלתי נמנע, כטבעי (שהרי לכל אדם ישנן התמודדויות בזירות שונות בחייו – יהודי כגוי) אינה נכונה – אלא כל אירוע ואירוע הוא ביטוי לרצונו ית’ ולטובו הגדול, כאשר המכוון הסופי הוא לאפשר לנו להתעלות (ניסיון – לשון ‘נס להתנוסס’, כידוע).
היות ומדובר ביסוד בעל משמעות רבה לחיים, רציתי לשאול את הרב אם יש אמת בהרגש ומחשבה אלו, שמלווים אותי בימים האחרונים, והאם אכן נכון לפתח ראיה זו על החיים – וכך להפוך אותם לזירה מתמשכת של אינטראקציה בין הפרט לבין קונו.

תודה.

תשובה:

כן. נכון מאוד. וזו דרך אחת. אולם נצרך לבדוק אם דרך זו מתאימה עבורו והיא חלקו.

וכן נצרך זהירות רבה לא להיכנס לדמיונות שוא מה רצון ה’ בכל פרט. ופעמים בירור בכל עת מה רצון ה’ עוקר את האדם מהמוחין וההשקטה ונצרך לאזנו כראוי.