ד’ הפרשיות המכוונות כנגד ד’ אותיות השם [#6121]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,
כמו שידוע, ד’ הפרשיות המכוונות כנגד ד’ אותיות השם. יוד כנגד פרשת שקולים, ה’ כנגד פרשת זכור, ו’ כנגד פרשת פרה, וה ה’ סופית כנגד פרשת החודש.
אם זה נכון, עמלק יכול לתקוף אותנו רק בבינה שהיא פרשת זכור (ה ‘של השם הקדוש) ולא יכולה לתקוף אותנו ברמה של מחשבה שהיא פרשת שקולים (יוד של השם הקדוש).
האם הרב יכול בבקשה להסביר.

תשובה:

אמרו חז”ל שהקדים הקב”ה שקלים של ישראל, לשקליו של המן, עשרת אלפים ככר כסף אשקול אל גנזי המלך. ושקלים נקרא כן מלשון דבר שהקול, מכדי שקולים הם ויבואו שניהם. וכנגד כך עמלק, גימט’ ספק כנודע. כי כאשר יש ספק השקול זהו ספק גמור, ספק במחשבה.