האם ההתעוררות של בני ישראל תביא את הגאולה [#6294]

שאלה:

האם ההתעוררות שלנו תביא את הגאולה?

תשובה:

בלשון פשוטה מאד, אתם מעמידים שאלה, האם זה ב”אתרעותא דלעילא” [בהתעוררות מלמעלה] או שזה ב”אתרעותא דלתתא” [בהתעוררות מלמטה], אזי מצד ההבנה הפשוטה, “כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות”, כמו שגאולת בני ישראל ממצרים הייתה באופן שעיקר הגאולה לא הייתה בפסח, אלא בשביעי של פסח, “סגר עליהם המדבר”, מכח שמצרים רודפים אחריהם. ושם היה צריך נחשון בן עמינדב לקפוץ לים מכח מסירות נפש, ולהיגאל. כגאולה הראשונה כך הגאולה האחרונה. ועיקר הגאולה מצד ה”אתערותא דלתתא” במסירות נפש אליו יתברך שמו, וזה גופא מעורר את הנקודה הראשונה של ה”עלה ברצונו” של ה”אתרעותא דלעילא”. אבל היא גופא זה מכח ה”אתרעותא דלתתא” ואחרי שהיא הושלמה, יחזור הרצון הראשון.

זהו הסדר הפשוט. אבל אם הקב”ה, כביכול בחירת הא”ס ב”ה תבחר לחזור ולעורר נקודת התעוררות ראשונה חדשה, יכול להיות צד מהלך הפוך. בלשון עמוקה יותר, אנו נמצאים בסוף העולם הזה, ותחילת העולם הבא. אם המהלך הוא מדין סוף העולם הזה, המהלך הוא קודם מסירות נפש של התחתונים. אם המהלך מתחיל מהארת תחילת העוה”ב, אזי מתחיל מה”עלה ברצונו” הראשון הפשוט, ואז הסדר יהיה הפוך.