האם העולם יותר טהור עכשיו [#6298]

שאלה:

העולם עכשיו יותר טהור?

תשובה:

יש כאן שני צדדים למטבע. מצד אחד הקב”ה מבטל כביכול את כל הטומאה שהייתה עד היום בעולם ברובד של המ”ט, והמ”ט שבנ’, ומצד כך החלקים החיצוניים יותר קל להתנתק מהם, כמו שהוזכר קודם לכן – אנשים נסעו לחו”ל לטיולים, הלכו למסעדות, כל מה שיש, כל תהלוכות העולם שישנם, קנו בגדים לרוב, וכו’ וכו’, מכל זה יותר קל להתנתק כי אין את המציאות. אבל מצד שני הנ’ שבנ’ מתחזק יותר, כמו שהוזכר – מה עושים עכשיו בני אדם שנמצאים בבתיהם, אין להם מה לעשות, כולם משוטטים היכן שהם משוטטים ברשתות, ומצד כך החיבור שלהם הופך להיות שכל חיותם הוא משם. לפיכך, המ”ט, והמ”ט שבנ’ הוחלש, אבל מצד שני הנ’ שהנ’ קיבל תוקף עצום שמשם בני אדם מרגישים עכשיו שהם יונקים את עיקר חיותם.

ולכן יש כאן שני צדדים למטבע, מצד אחד אנחנו שמחים לאיד על הרע שנפל – “הוא אינו שש אבל משיש אחרים”, והרע שנפל יש בו שמחה. אבל מצד שני התוקף של נקודת הרע שהתגלתה היא הרבה יותר חזקה ממה שהייתה קודם לכן, ומכנגד אור ה’ החופף, גם כן נמצא בגילוי יותר. יש כאן שני צדדים.