האם יש קשר בין קורונה לעטלף [#6768]

שאלה:

יש שמועה בעולם שהקורונה הגיע ממי שאכל עטלף. אם השמועה הזו אמת, האם יש קשר בין מחלת הקורונה (שהוא הגיע משער הנו”ן שבנו”ן של המדיה) להעטלף? מה מיוחד בהעטלף שיוצר מגיפה בדרגה של השער הנ’ דטומאה?
תודה רבה להרב, על כל ההדרכה הפנימית

תשובה:

עטלף בגימט’ קץ.