האם להשתדל להכין אוכל לשעת חירום [#6289]

שאלה:

יש צורך לעשות פעולות להכין לשעת חירום, או שאין צורך? אוכל, ושאר דברים.

תשובה:

אין תשובה אחת לשאלה הזו, זו שאלה של בטחון מול מציאות של השתדלות, כל אדם במדרגתו שלו. בודאי שמצד סדרי ההשתדלות הסבירים של העולם, שאין אתנו יודע עד מה, לא אנשים שנמצאים בחלק שאינו שייך להנהגה, וגם האנשים שנמצאים בהנהגה, אנו מדברים עכשיו על ההנהגה החומרית של כל העולם כולו, אף אחד מהם לא יודע בדיוק מה יהיה. אנו נמצאים בסדר זמנים כזה שמצד מדרגת השתדלות כל אדם מכין לעצמו לתקופה מסוימת סבירה שיהיה לו דברים שהוא יוכל להתקיים, זהו מצד מדרגות ההשתדלות הסבירה. מכאן ואילך כל אדם לפי מדרגת בטחנו, זהו השיעור כמה הוא צריך להשתדל, אבל אין תשובה אחידה לכולם מה לעשות. האם מצד ההשתדלות צריך להכין לעצמו אוכל – התשובה המוחלטת – כן. כמה – תלוי במדרגתו.

שאלה:

לכמה זמן?

תשובה:

המחשבה היחידה שיכולה להיות בגדרי השתדלות זה לחשוב על התקופה הקרובה שיהיה מהיכן לחיות. על התקופה הרחוקה אין לאדם אפילו תחילת אופק שיכול לחשוב, ואין שום נפק”מ לעתיד הרחוק, לעתיד הקרוב זו עוד השתדלות סבירה של האדם, לעתיד הרחוק אין שום נפק”מ, הקב”ה ינהיג את עולמו, ועצם כך שהאדם חושב על כך, הרי שהוא מתעקש להישאר בעולם הקודם, ולא מוכן להיכנס לעולם חדש. לתקופה הקרובה – זו השתדלות סבירה במדרגות שבני אדם נמצאים. בתקופה הרחוקה – הפשט הוא שהוא רוצה להיקבע כאן, אם הוא רוצה להיקבע כאן, אזי הוא לא רוצה לצאת מהגבולות, וזהו אותם אלו ארבעה חמישיות שמתו במכת חושך.