האם לחפש לקנות דירה [#7156]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א,

אני נשוי ב”ה כ 4 שנים וברשותי דירה באופקים שאינה מתאימה צרכי וכמו”כ אופי המקום אינו כלבבי, ולכן אני משכירה ושוכר אחרת במקומה בשנתיים וחצי האחרונות גרתי בשכירות ברכסים ועתה החליט בעל הדירה למוכרה .

רציתי לשאול בעצתו האם לחפש לקנות דירה ,שבזה יש רחבות וישוב הדעת ,וכמו”כ יש הפרש שכירות גבוה בין הדירה המושכרת ע”י לזו שאצטרך לשכור. או להמשיך בשכירות משום שהתקציב מאפשר רק קניית דירה שע”פ הטבע תתאים לממספר שנים לא רב (מפאת גדלה) וכמו”כ עדיין איני בטוח שזהו המקום שמתאים בעבורי משום ריחוק מכל המשפחה ומשום קושי במציאת כולל כרצוני . עיקרי הצדדים הם כדלהלן :
האם מצד ההשתדלות עלי לקנות כעת דירה שמתאימה למצבינו ולתקציב הנוכחי, או שעלי לבטוח בהשי”ת ולקנות דירה שתתאים אף לעתיד אך במחיר שעלול להכביד על מנוחת הנפש, או שמידת הבטחון היא להמתין לישועתו יתברך שימציא לנו דירה שתתאים לנו לכל צורכינו ולאפשרויות התקציביות ולבנתים להמשיך בשכירות.
ישר כוחכם.

תשובה:

לעת עתה להמתין בקניה, ולשכור ולהשכיר. ובזמן זה להתחזק באמונה ותפלה בענין זה.