האם עלי ללמוד תלמוד ירושלמי? [#6315]

שאלה:

שלום רב שליט”א.

האם עלי ללמוד תלמוד ירושלמי?

אני בשום אופן לא מומחה בתלמוד בבלי, וגם לא סיימתי את בבלי אפילו פעם אחת. אך משום מה נשמתי חפצה ללמוד תלמוד ירושלמי. האם עלי לרדוף אחרי הירושלמי למרות שיש לי הרבה עבודה לעשות בבבלי?

יש לי סדר יומי בבבלי ואני לא מתכוון לוותר על כך בשום אופן, אני רק תוהה אם עלי להוסיף את ירושלמי לסדר היומי שלי.

תודה רבה לך.

תשובה:

אם זה אפשרי ראוי לנסות לתקופה של ג’ חדשים, ואזי מתוך תקופה זו לברר את עומק החיבור עתה.