הגמרא עם פירושים [#8875]

שאלה:

שלום הרב שליט”א,

מהי דעת הרב על לימוד הגמרא עם פירושים מוֹדֶרנִי המסייעים להבנת הגמרא: כמו מתיבתא, ושננתם, שוטנשטין, וכו׳ ?

תודה רבּה

תשובה:

בתחילה כל אחד צריך ללמוד לפי כחו, ואם אפשר עם חברותא, או עם רב.

לאחר הנ”ל ניתן להשתמש בספרים הללו, הן לצורך לראות אם הבין נכון, והבן לברר נקודות שלא הבין.

הקדמת השלב השני לפני הראשון מעקמת את צורת בנין האדם בעסק התורה.