הדרכה בלימוד – המשך לשאלה 7611 [#7697]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
קודם תודה רבה על התשובות המהירות שאתה נותן לנו, אני אישית מעריך את זה מאוד!

לגבי שאלתי אולי לא הסברתי את עצמי טוב,
זה לא שיש לי איזה חוסר רצון לקיים בדקדוק הדין מצוות מעשיות אני מבין שזה חשוב וזה עיקר וכמובן שאני לומד הלכה.
אני ב”ה לומד הרבה פרטים קטנים בהלכה ומיישם אותה, בין במעשה בין בתפילה (לדוג’ דקדוק באותיות) עד כדי כך שאומרים לי אנשים מסביב שאני יותר מידי מחמיר ויורד לפרטים קטנים וצריך להרפות.
ברור שיש אור אלוקי במצווה ואם אני מרגיש רק את הכוונה אבל אני ידוע שאם יחליפו לי את החפצא אני ארגיש אותו דבר, כלומר אני לא מרגיש אור מיוחד במצווה ומכך שאני מבין שיש משהו בחיבור שלי שהוא לא נכון,
איזה דברים חסרים כדי שארגיש חיבור למצווה ולא רק להרגשות/הכרות רוחניות בתוכי? כך שאם יביאו לי בית תפילין בלי קלף אני אחוש שחסר פה אור של מצווה?

תודה רבה

תשובה:

ללמוד את פרטי הדין ולהתקשר נפשית לכל פרט, מתוך הבנה ברורה בגדר הפרט בבהירות. וכן מתוך הכרה פנימית שזהו רצונו ית”ש.

ויתר על כן אם יזכה להשיג את הסוד הפנימי של כל פרט להשכיל ולהרגיש, יחוש בס”ד התקשרות עצמית.