ההבדל בין השואה שלאחריה הייתה תקומה למצב הנוכחי [#6301]

שאלה:

מה ההבדל בין השואה שאחריה היה תקומה למצב הנוכחי?

תשובה:

ההבדל הוא, שכאשר אנו מתייחסים לדבר מצד נקודת הפנימיות איפה שורש נקודת הדבר, לא מצד ההלבשה שבדבר. אם אנו מתייחסים לנקודת השוואה למשל שמתו ששים ריבוא מישראל ויתר על כן, אזי
הגדרת הדבר – המוות הוא מוות שהיה כסדר רוע שהיה בעולם, לא הייתה טומאה חדשה בעצם שהתגלתה, הייתה את ההשכלה שהביאה לכל הדבר, והרי שהשורש היה במוחין, והנפילה הייתה מכנגד לכך. כאן הנפילה היום היא לא במוחין, היא בלמעלה מטעם ודעת, ואם זו הנפילה, הרי שאחר הנפילה הזו אין נפילה נוספת [הוספת הרב שליט”א בע”פ: מצד העונש, העונש בשואה גם היה “למעלה מטעם ודעת”, אלא שהנפילה הייתה במוחין. אבל בתקופתנו, גם הנפילה היא למעלה מטעם ודעת].