הזדמנויות תיקון [#7051]

שאלה:

שלום רב.

מה ההבדל שיסביר למה אצל קרבן פסח לא אומרים כעבד ששפך רבו קיתון וכו’ – כמו באי יכולת לקיים מצות סוכה – אלא יש אפשרות ל’פסח שני’.

תודה רבה.

תשובה:

כי גשמים יורדים מן השמים, ולכך מוגדר “ששפך לו רבו”, שפך ממקומו, מן השמים.

אולם אין דבר טמא יורד מלמעלה, והטומאה באה מתתא. ודו”ק.