הזכרון פגוע [#7508]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
אדם, שהיה מתמיד ולומד היטב ,שהיה לו זכרון בחכמה, זכרון גולמי בתורה סביר, טוב, אך מחמת פגם הראיה בעריות, זכרון זה ירד מאוד מאוד, בעיקר בתורה,
כיום כמובן כבר שומר את עיניו, אבל מאוד מאכזב שהזכרון פגוע,
כמו כן גם ניפגעה יכולת החשבון בתורה, וגם ההבנה בעומק,
מה יעשה? כדי לחזור ושיהיה לימודו פורה, מעמיק, ויוכל לזכור,

תשובה:

יזכך את עיניו בבכי.

ידבוק באין שלמעלה מן העין, והחכמה מאין תמצא.

זכר לשון זכרון, וכיוון שדבק בנקבה איבד זכרונו.

ועליו להיות נותן ופחות מקבל.