החמרת מגפת “הקורונה” – רצון הקב”ה מבני חו”ל ובני ארץ ישראל בעת הזו [#6495]

שאלה:

בחו”ל נפטרו הרבה בנ”א רח”ל מן המגפה, מה עלינו לעשות. ובמה אפשר להועיל לחולים?

תשובה:

הקב”ה מעורר יותר את בני חו”ל מפי שעל דרך כלל החומריות שם מרובה יותר ויותר, ונתערבו לבין הגוים בחיצוניות ובפנימיות. ולפיכך יש להבדל כמה שיותר מצורתם ותפיסת עולמם ולבנות חיי קדושה בלבד. ויתר על כן על כל יחיד לבנות עולם לעצמו, שהוא ההיפך הגמור מהתערבות עם הגוים, והבן היטב. וכן לעורר החולים לכך, מלבד עזרה מעשית למה שנצרכים. ותפלה לרפואתם.

ואף בארץ ישראל רח”ל נעשה עירוב בין שומרי תורה ומצוות לאלו שאינם, לאט לאט יותר ויותר.

ולכך בעת זו הקב”ה מעורר וסוגר את החרדים במקומותיהם, והתחיל הדבר בבני ברק, ומתפשט עוד, וזאת מפני שנתערבה עם תל אביב והסביבה. ולכך סגרם הקב”ה על מנת לעוררם לסגור עצמם מכל תערובת זו. וטובה שעת אחת קודם ברצון ולא באונס.

ומי שעסוק בחיצוניות תובע את עלבון החרדים, אולם מי שעסוק בפנימיות מכיר את תביעת השי”ת מהציבור החרדי להתנתק מן העולם החילוני, היפך מה שנעשה כל השנים האחרונות בהתערבות בלימוד באקדמיה ובמקומות עבודה ובנתינת כשרות על ה”מדיה” הפרוצה למחצה לשליש ולרביע.

ועל כל יחיד ויחיד לראות את תביעת השי”ת לשנות את כל הכיוון של השנים האחרונות של חיבור לעולם ולהתנתק מכל הנ”ל. כי עד עתה טענו שאי אפשר לעשות זאת ונצרך פרנסה, ומה עשה השי”ת, ביטל והחריב מקור הפרנסות לרוב, על מנת שנתבונן ונכיר את ההבל בטענה זו. וכן כל שאר החיבורים לטיולים לחו”ל בפסח וכדו’ שהחריבו את הדור, נתטבלו כלא היו. וכן כל הלימודים באקדמיה הכל מושהה. וח”ו מי שיסבור שיעבור זמן והכל יחזור, אלא להיפך על כל יחיד להתעורר שהקב”ה תובע ניתוק מכל הנ”ל. וכל אחד יתבונן למה היה מחובר ומה ניתק הקב”ה, ויכיר את רצון הקב”ה ממה להתנתק.

אולם שורש הטומאה עדיין לא נותק וח”ו נתחזק, והוא ה”מדיה” הארורה, אבי אבות הטומאה, שדרכה נובע כל המחלות כולם ובכללם ובראשם קורונה, שהמדיה היא השורש הפנימי של מגיפה זו.

ועל כל אדם להתנתק ממנה עתה ממש, כי זהו הניסיון האחרון שאליו נכנסו בתקופה זו. שנראה שכל החיבור דרך שם, ובמקום להיחלש – נתחזק, והוא בבחינת לפני שבר – גאון.

והשי”ת יאיר את אורו השלם, ועל ידו יבוטל כל הרע, ובכל זה מגיפה זו, ויתגלה אורו בכל העולמות כולם.