הטוב והמטיב בבריאה [#8697]

שאלה:

שלום כבוד הרב,

אני רוצה לשתף אותך בשאלה קשה שעולה לי: מהתבננות קלה בבריאה ניכר שרוב העולם לא הולך בדרך הנכונה וגם אלה שרוצים רובם לא מגיעים לנקודה העליונה,
איך הדבר מסתדר עם זה שה’ הוא הטוב והמטיב, הרי גם אם נגיד שיש פה מהלך של ייחוד ה’ כמו שנכתב בדעת תבונות או כל מיני הסברים אחרים. עדיין רוב האנשים בעולם אפילו את הבסיס לא מקיימים כמו שצריך ורובם יגיעו לגיהנום וגם מי ששמר מצוות כמו שצריך יצטרך לעבור מירוק של “חיזו דהאי עלמא” אם לא הגיע להפשטת החומר.
שורה תחתונה רוב הגוים ורוב היהודים ואפילו מהיהודים שמנסים במשך כל ימות עולם לא הגיעו לאן שהיה צריך.
א. איפה היחס ההוגן שאמור להיות בבחירה בין טוב לרע? אחרי כל התירוצים (אם ה’ לא עוזרו אינו יכול לו כו’) עדיין מציאות היא מציאות הנקודה הפנימית נעלמת והרוב באמת לא שם וגם מאלה שרוצים להגיע אליה רובם לא מצליחים.
ב. איפה הטוב והמטיב?
ג. איך אפשר להגיד מה ה’ אלוקיך דורש ממך? כאילו הדברים הם קלים פשוטים, כל העבודה הפנימית היא מאוד מאוד מורכבת ונראה שרוב האנשים לא בנוים למורכבות הזו. תמיד מדברים על יחידי סגולה

תודה רבה

תשובה:

א. אדם יראה לעיניים וה’ יראה ללבב, אי אפשר לעמוד על נקודת הבחירה של זולתך.

ב. התכלית לטובה. והדרך, האמצעי, אמונה שזה הטוב. אי אפשר להבין בשלמות.

ג. אדם לעמל יולד. כל אחד תובעים ממנו לפי כוחותיו.