הכנעה, הבדלה והמתקה של הבעש”ט הקדוש [#5921]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א,
האם אני מבין כראוי כי קירבת ה’ מקביל להכנעה, הבדלה והמתקה של הבעש”ט הקדוש?

תשובה:

הכנעה והבדלה, עיקרם סילוק הרע והבדלות, הסרת המניע.

המתקה, היא קרבה בעצם.