המבט על הניתוק מתהלוכות העולם [#6291]

שאלה:

מה המבט על הניתוק החברתי?

תשובה:

אם כל התהליך שהקב”ה עשה שכל אחד חייב להתרחק מהשני מצד סכנה בריאותית, שזה מורה “משרד הבריאות”, כלומר שהבריאות הפנימית היא להיות מנותק נפשית מכל תהלוכות העולם. מה יותר ברור מזה – הרי הדבר עומד נגד העיניים, הם זועקים את האמת רק ב”איצטלא” של שקר, אבל הכל ברור.

אם פעם היו מדברים עם מישהו להתנתק מכל התופעות שקיימים בעולם – “מזה קשה לי, מזה אני לא יכול, כולם נוסעים, וקשה לי להתנתק”. היום מה עשה הקב”ה, ניתק את כולם, וכל אחד סוגרים אותו בבית. ואזי, או שהוא מחובר לנ’ של הנ’ של שערי הטומאה, יושב עם כל המכשירים, שזה הדבר היחיד שנשאר לאדם, ומשם הוא מתחבר לכל העולם כולו, והוא מכניס את עצמו למעמקי הנ’ שבנ’. או שהוא לוקח את ההגדרה כפשוטו, להתנתק מהכל, יש רק בורא עולם, “עם לבדד ישכון”, “ויוותר יעקב לבדו”, “אין עוד מלבדו”, זה ה”לבדו” האמיתי, זהו כל המהלך. כנסת ישראל כולה לבדה, הוא עצמו גם כן נמצא לבדו, מקושר ישר לקב”ה, זה החיים האמיתיים, פשוט וברור.