הויה אחת – סוד הרדל”את [#4120]

שאלה:

המשך לשאלה הוא 3616

א. אם הרב אומר שאין יש אלא הויה אחת, אז בעצם זה שלעתיד לבוא אומרים שהמציאות תשאר אותו דבר רק העיקר שלנו תהיה עבודת ה’ והנשמה תאיר בגוף בגלוי, לפי הסבר הרב זה אומר שההתראות של ההויה כיום בצורה של נפש בהמית (פירוד בחומר, אגואיזם בנפש וכו’) תעלם מהאנשים וההויה תתראה באופנים אחרים וכאילו נאבד את האופנים שהיא מתראה לנו כיום? באיזה אופנים היא תתראה?
ב. האם הרב יוכל לתת אישור נוסף להדפסת הספר “קול דממה דקה”, המון נשמות היום צמאות לעבודה בסוד הרדל”א ואין הרבה ספרים שמבארים אותה בצורה בהירה כמו הרב, אני אישית מאוד התחברתי לחלקים האחרונים (ח-ט) של “בלבבי” ומאוד מאוד אשמח ללמוד את הספר “קול דממה דקה”

תודה רבה על כל העזרה!

תשובה:

א. הויה אחדותית שרואה כל פרט כחלק מן הכלל, ללא תפיסת פרט כפשוטו. שהוא מ”ש חז”ל עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כנודע בשם אליהו זל”ט.

ב. נצרך ת”ח בר דעת שיעבור ויגיה את הספר, דבר שנחסר בהוצאה הקודמת.