המשך שאלה בענין שיטת העבודה ובגישות של טיפול רגשי של זמננו [#8371]

שאלה:

בהמשך לשאלתי הקודמת מאוד מודה על התשובה. אבל עדיין נפשו בשאלתי בנוגע לעצם צורת הטיפול הנפוצה היום “לשחרר האדם מסבל”
ואני שואל האם ברור לנו שזה עולה בקנה אחד עם היהדות. אותנו לימוד לפום צערא אגרא. יהודי צריך להיות בעליה שכרוכה במתח מסוים [כמובן שאם הרסני צריך להרגיעו שלא תטרף דעתו כידוע מהסטייפלר מכתבים בנושא].
הדברים יסודיים וכיום שיש באמת הרבה סבל אצל בני תורה נוהרים לשמוע דברים מעין אלו.
האם יש בזה בעיה כפי מה שתואר כאן [שזה באמת תמצית הענין וכך גם משווקים את זה.
מאוד אשמח על חוות דעתו בהיות וכבודו התיגע טובא במעמקי הנפש וזכה להבנה רחבה בנושא.
במידה וחסר מידע אשמח להשלימו.

החותם בברכה

תשובה:

אשמח להשלמה.