המשך שאלות של הרע 8079 [#8164]

שאלה:

תודה לרב על התשובה הקודמת עזר לי מאוד,
אשמח שהרב יעזור לי להבין נקודות שלא הובנו לי.

1. הרב אומר שהנפרדות היא כי הרע לא נכלל בשורשו דבר והיפוכו ושיכלל אז הסתירה תהפך להויה בנפש.
א. למה הרב אומר דבר והיפוכו? הרי אמורים לגלות את השורש הטוב שברע, לדוג’ במקום שכוח האהבה יתלבש ברע שיתלבש בטוב או שיתגלה בשורשו כאהבה אלוקית. אז אם אני מבין נכון יש הבדל בין להכלל בשורש לבין דבר והיפוכו, לא?
ב. מה זה אומר שהרע מתאחד עם הפכו? האם ששניהם מוכוונים לה’? אבל אז זה לא ממש התאחדות של דבר והיפוכו אלא כל כוחות הנפש בין אם הפכים בין אם לא מוכוונים לה’
ג. איך שהרע יתאחד עם הפכו נגיע לתפיסת הויה הרי עדיין תהיה נפש ויהיו כוחות סותרים, כל עוד יש כוחות יש ריבוי, זמן לנוח זמן לעבוד, גם אם שניהם מגלים את אותה הויה עדיין מדובר פה בשני גילויים שונים.
2. אשמח לחידוד בהבדל בין דעת ליסוד,מה ההבדל בין יסוד חיבור ענף לשורש לבין דעת חיבור הדבקות, הרי גם הדעת בסוף מחברת/מדבקת אותי בעליון שהוא שורשי, אז מה החילוק בינהם?
3. אם נשמה אינה מקיפה אז מה העבודה של בחינת נשמה בחלק שנכנס ומושג לבין החלק שלא מושג, הרי בחיה ויחידה הם החלקים שלא נכנסים לכלי ואז העבודה שם היא ביטול/התכללות בעליון לא ע”י השגה אז מה ההבדל בינם לבין נשמה בחלק הלא מושג והאם זה שרוב הנשמה הוא החלק הלא מושג יש לו השלכות לעבודת הנפש בבחינת נשמה?
4. הרב אמר לי שהבנתי היא לא מדוייקת אשמח אם הרב יבהיר לי את ההבנה הנכונה והבהירה.

תודה רבה!

תשובה:

א. טוב שברע היא “ניצוץ” המחייהו. התיקון השלם הוא “אור”, ולכך נגלה רק בדבר והיפוכו. סוד פורים, “תורה אור”.

ב. שלמות כל דבר, דבר והיפוכו, זכר ונקבה. רק יחדיו הם שלמים.

ג. זהו גילוי אחד כמו שני צדדי מטבע.

השאלה נובעת ממבט נפרד על מקום האחד.

ד. יסוד, חיבור בין אב לבנו. דעת חיבור בין איש לאשה, מדרגות שוות.

חיבור דעת בשורש, ששם נגלה שהכל שווה.

ה. שאיפה לבלתי מושג להשיגו, רצוא בנפש.