הסכנות בקרינה קורונה [#7228]

שאלה:

שלום הרב
הרב אמר שאחד הסיבות לקורונה זה שנתחבר לעצם ההויה שלנו ולקב”ה.
וגם כל מה שהקב”ה סגר בה לרמז לנו אפה לתקן.כגון: חתונות, בתי מלון בארץ ובעולם וכו…
א. ראיתי מודעות שאמרו בין הייתר כך: חלק מאיתנו הורידו את הכתר שעל ראש האשה (המטפחת) ושמו פאה נוכרית . כנגד זה הקב”ה שלח לנו את הקורנה שזה כתר בלטינית , וכמו שהרב אמר כתר דקליפה. מה דעת הרב האם זה אמת ?

ב. יש עכשיו פריסה ארצית של רשת G5 שיש הוכחות שהיא הורגת כפשוטו ופשוט כלי מלחמה לכל דבר, רק שמופנה נגד התושבים בעולם . אז האם גם כאן צריך להסתכל שזה מהבורא ואם כן מה החטא שצריך לתקן כדאי שהקב”ה יסיר מאיתנו את הכלי מלחמה הזה כנגדנו. את הגזירה הנוראית הזאת.

ג. גם החיסונים עם הנאנו ציפים שהם מתכננים להכניס לנו ללא ידיעתנו , גם זה מהקב”ה? ואם כן ,מה השם רוצה לרמוז לנו לתקן , כדאי שיוסר מאיתנו הגזירה הנוראית הזאת.

ד. גם הודיעו (ראש הממשלה) כבר שרוצים להוסיף לנו בנוסף גם ציפ לכל ילד ומבוגר מתחת לעור . מה השם רוצה שנתקן כדאי שוב לבטל את הגזירה הנוראית הזאת. ?

תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה:

א. אמת לאמיתה.

ב. שער הנו”ן דקדושה – מסירות נפש בקדושה. אמונה ותמימות וחיבור שכלי עמוק לתוה”ק.

ג. אין לדון על העתיד בענין זה.

ד. כנ”ל אות ג’.