הסתכלות על המצב הנוכחי – מצד הקב”ה או מצד הסט”א [#6283]

שאלה:

האם מה שקורה היום זה מצד ה’, או שאפשר לומר שזה מצד הסיטרא אחרא. ה’ ניתק את בתי הכנסיות והמדרשות, אז איך רואים זאת, מצד ה’, וא”כ מה ה’ רוצה מאתנו.

תשובה:

כל דבר בעומק זו השגחת הקב”ה, גם הסט”א אין לו שליטה עצמית, אלא הכל בהשגחת הקב”ה. מה שמתגלה למעשה, יש דבר שמתגלה להדיא בגילוי של השי”ת, ויש דבר שמתגלה באופן של הלבשה רח”ל של הסט”א. מה שמתגלה מצד ההתגלות החיצונית, כמעט הכל בכל מכל כל מולבש בהנהגת הסט”א. אבל מצד האור הפנימי הבוקע, מי שבוקע ומסיר מעצמו את ה”ערב רב”, אזי הוא בוקע לאור הפנימי, ושם כולו נמצא בידי ה’ יתברך שמו.