העשר שאלות שיש בבריאה [#8027]

שאלה:

פעם דיברתי עם רב אחד שהכיר את הסבא שלי הרב שלמה טווערסקי זצוק”ל והוא היה צדיק נשגב ותלמיד חכם מופלג בנגלה ונסתר. והרב אמר סיפור על הזיידה שלי והוא אמר שפעם הזיידה שלי דיבר בשבתון בצורה של שו”ת שהרבה אנשים שאלו כל מיני שאלות והסבא ענה את כולם וכל השואלים היו ממש שמחים עם התשובות שהוא ענה. אבל הרב הזה שם לב שהתשובות כנראה לא היה שום שייכות לשאלות ואחרי השיער ,הרב הזה שאל את הסבא על זה שלכאורה  לא היה שום שייכות לתשובות שהוא נתן. והסבא השיב ‘ השאולים היו שמחים לא? והרב השיב ‘ זה בדיוק השאלה שלי !’הסבא ענה שבמציאות יש אך ורק עשר שאלות וחסדי ה’ הבחנתי מה הם היו שואלים באמת לכן הם היו שמחים בתשובות שהם קיבלו’.שאלתי את הרב האם הוא שאל מה הם העשר שאלות והוא אמר לדאבונו שהוא לא שאל.
 השאלה שלי להרב מה הם העשר שאלות ? מה המקור לזה או מקורות ? ואיך אנחנו יכולים להרגיל את עצמינו להבחין מה השאלה באמת גם בתוכינו וגם ביחס לשאלות של בני אדם?
תודה רבה רבה

תשובה:

עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. וכל דבר שיש בבריאה אינו אלא פרט של אותם עשרה. אלא שעל דרך כלל רוב בנ”א אינם יודעים לחבר הענפים לשורש. כל פרט לשורשו בעשרה מאמרות.

חכמי האמת הקבילו עשרה מאמרות לעשרה ספירות. ופירשו כמעט ללא יוצא מן הכלל כל פרט היכן שורשו בעשרה ספירות.

ומצד כך לכל שאלה ספירה. וזהו עשר שאלות.