הקוונה של עיוור כאשר מדליקים את החנוכיה? [#4699]

שאלה:

מה צריכה להיות הכוונה של עיוור כאשר הוא מדליק נר חנוכה?

תשובה:

אם בעבר היה לו חוש ראיה, יצייר בדמיונו את צורת הארת הנרות.

ואם לאו, יצייר בדמיונו שה’ ית”ש נמצא סביבותיו שזהו אור החנוכה, אור הסובב (ולכך נהגו לסובב סביבון), אור של נר איש וביתו, והיינו בית שנמצא סביב לאדם שבו מאיר אור היחידה שבנפש כנודע, שנפש שורה בכבד, רוח בלב, נשמה במח (ניצוצי הנשמה), חיה בלבושים – בגדים. ויחידה בבית.

והבן שמהות האור: חיצוניותו מראה, התראות. פנימיותו גילוי. ואצל סגי נהור נחסר החלק החיצוני שבאור, ההתראות לעין. אולם החלק הפנימי שמהותו גילוי, זה קיים בפנימיותו. כי העין הרואה אינה אלא ענף מן כוחות המחשבה, ואצל סגי נהור החסרון רק בהתפשטות הכח בראיה, אולם לא בשורש, במחשבה עצמה. ולכך עבודתו “עין השכל” כלשון רבותינו, עין פנימית. ובאמת אצל כל אדם יש עין שלישית הנמצאת “בין עיניו”, עין השכל, עין הדעת.