הקול הפנימי [#9149]

שאלה:

שלום כבוד הרב
1. הרב כתב לי באחת התשובות:
יש כמה קולות.
הקול הפנימי נקרא בת קול (למעלה מכך אין על דרך כלל השגה לרוב בני האדם)
שיוצאת ומבררת האמת לאדם.
בנוסף לכך, זהו קולה של הנשמה, שמדברת עם האדם תדיר.
בנוסף לכך, זהו בבחינת “דברתי אני עם לבי”, יש דיבור בפה ויש דיבור בתוך האדם,
והוא משתלשל מן המחשבה, או מן המידות, המתוקנות והבלתי מתוקנות.
ואותם נצרך לתקן.

רציתי לשאול:
א. איך אפשר להגיע לדרגה של כל קול ואיך יודעים שזה הכל שדבר אלי באותו רגע?
ב. מה הכוונה שקול הנשמה מדבר אלי תדיר?
ג. הרב כתב שקול הנשמה מדבר אלי תדיר האם יש אפשרות שכמה קולות ידברו איתי?
ד. האם בבחינה של דברתי אני עם לבי הדיבור שבתוך האדם המשתלשל מן המחשבה
האם זה מה שנקרא מושכל ראשון?
ה. מה הכוונה שיש דיבור בתוך האדם המשתלשל מן המחשבה ויש מין המידות?

תשובה:

א. זהו מדרגת נבואה, עיין שערי קדושה.

ב. כפשוטו והאדם שומע, או מחשבה, או בחושיו, לפי ערכו.

ג. לא בהכרח.

ד. הדיבור יונק או מן המחשבה בסוד ג’ לבושי הנפש – מעשה דיבור מחשבה, או מעצמות מידות הנפש.