הראיה הרוחנית [#7044]

שאלה:

תודה רבה לרב שליט”א על התשובה. ברצוני לעקוב אחר התשובה לשאלה 6478. חלק מתשובת שליט”א של הרב

“…….בפרטות יותר הראיה הרוחנית נחלקת לחיצוניות ופנימיות. חיצונית ראיה גמורה, כראיית אור, מלאך, מרכבה, וכדו’…..

גם בדורנו שייך להשיג זאת…..

שאלת המעקב שלי היא,

א- החזונות הרוחניים האמיתיים,  “חיצונית ראיה גמורה, כראיית אור, מלאך, מרכבה, וכדו” האם זה מתרחש בתודעה או בעיניים? -זה ליבת שאלתי.היכן בגוף, בעיניים או בתודעה, הדברים האלה נראים?

ב- בנוסף, במיוחד לגבי מראות אלה, האם הם עדיין נראים בדורנו?
שוב תודה לרב, שליט”א על אינספור שעות של חיזוק, הדרכה ואמונה.

תשובה:

א. תלוי בשורש. מי ששורשו בפנימיות, זו תודעה. מי ששורשו בחיצוניות, בעינים.

ב. כן, אם כי לא כל המדרגות.