הרב אשר פריינד [#8259]

שאלה:

בהמשך לאותם שאלות ששאלו את הרב אודות רבנים מהעבר ושיטתם, האם הרב יכול לפרט את שיטתו של הרב אשר פריינד ולאיזה חלק עליי לשייך את משנתו ע”מ לברר מה שיוכה אלי.

תשובה:

זה ניצוץ של אור מהארת האבות הקדושים בכלל, ואברהם בפרט, קודם מתן תורה, אמונה, חסד, וכו’.

ולכך דרך זו יותר נכונה לנשים שפטורות מתלמוד תורה.

אולם לגברים יש אופן “לשלב דרך זו” עם תלמוד תורה.