השתוות הצורה = מטרת הבריאה [#6550]

שאלה:

שלום לרב,

שאלה ראשונה: מכל מה שלמדתי עד היום הבנתי ששורש הבעיה להשתוות הצורה בין הנפש הבהמית לאלוקית ומה שמפריד זה שהמחשבה הבהמית (הרצון הבהמי) מקדים את הנוכחות העצמית האמיתית של האדם.. השאלה הינה מהי הדרך שיותר טובה בכדי שאדם יוכל לשפר את מידת הנוכחות העצמית שלו.. האם לאתר את המחשבות והרצונות ולהעביר אותם את מודל הכנעה, הבדלה , המתקה או שלהתאמן על מצב של להתחבר לרגע הזה (לנוכחות העצמית הנשמתית).

שאלה שנייה: כתוב אתם תהיו “אור לגויים” האם הגויים לא יכולים לעשות את אותה עבודה כמונו של להתחבר לרגע הזה או להשתמש בשיטות שכן פועלות בדרך של הכנעה הבדלה והמתקה כגון: שיטת ביירון קייטי, המסע, מיינדפלוס וכו?

תשובה:

א. אין דרך אחת בלבד. ובדברי רבותינו נכתבו דרכים רבות, ועל כל אחד לבחור את הדרך השייכת לשורשו.

ב. יכולים לגעת בחיצוניותה ולא בפנימיותה. יכולים לפרוש מן החומר, אולם לא לקדשו. והיינו שיכולים לעשות הכנעה והבדלה אולם לא המתקה.