התמודדות עם אתגרים כחלק מכלל ישראל וכפרט [#6246]

שאלה:

שלום לכב’ הרב,
האירועים האחרונים, הביאו אותי לחשוב על ההנהגה הראויה ליהודי בזמנים אלו. מתוך דברי הרב, ומקורות נוספים, גיבשתי לעצמי דרך, וברצוני לדעת אם אני מכוון בזה לדעת חכמים, ואם לא – מהי הדרך הנכונה בה נלך, אני וב”ב.
חשבתי, שהנכון ביותר הוא לנסות ולעמוד על רצון ד’ המתגלה בתוך המציאות. ראשית כל לקבל דעת תורה – לשאול לגדולי התורה במה עלינו להתחזק, אל מול הגזירה, שהרי להם היכולת להבחין, בס”ד, ברצון ד’ המונח בתוך המציאות.
שנית, לבחון כיצד המציאות משפיעה עלי, ומה ייתכן ורצון ד’ ממני באופן אישי, במצב הנוכחי. על מנת לעשות כן באופן מיטבי, חשבתי להעמיד טבלה מסודרת בה אציין את כל האתגרים שהמציאות מעמידה מולי (ד’ ישמור שלא יבואו) – ועל כל אחד אכתוב מה אתגר זה בא ללמד/לגדל אותי, מפני שהוא ביטוי לרצון ד’.
כך, בס”ד, יהיה ביכולתי ללמוד על רצונו ית’ ממני הן בהיותי חלק מהכלל ישראל, והן באופן פרטי. כמובן, בהתאם לזאת, לקבל קבלות, כמידת היכולת.
האם הדברים שהעליתי, נכונים?

תודה.

תשובה:

נפלא, מצוין.

ונחדד. בחלק השני לאחר שבורר כל החלקים, יש לעשות הדרגה מה ראשון ומה שני וכו’, כי אי אפשר לעבוד על כולם בבת אחת. ולכך יש לדרגם, כנ”ל.

סדר ההדרגה בנוי בב’ מהלכים.
א. לפי מה שהמצב הנוכחי תובע.
ב. לפי מדרגת הנפש ותהלוכותיה.

ואזי יש לסדר סדר עבודה לפי כוחותיו, ולא מעבר לכך.

יתירה מכך, מכיוון שהמצבים אינם יציבים אלא משתנים, לפיכך יתכן שינוי בחלקי העבודה הנצרכים עקב שינוי המצב. שינוי זה הינו מהיר מדי לסדר עבודה כצורתו בעת רגועה. ויש לעשות שינוי זה במתינות וביישוב הדעת מתוך רוגע ושקט ולא מתוך סערה.

ולכך כל שינוי יש לעשותו לאחר התבוננות והשהייה של שעות או ימים לפי הענין, על מנת שהשינוי לא יעשה בחפזה.

מלבד כך יש לאזן זאת עם סדר העבודה שהיה עד עתה, ולא להיעקר ממנו לגמרי, ולפחות להמשיך בו באופן מצומצם, כל אחד לפי עניינו.